Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.
* 22. 8. 1930 † 7. 4. 2020

S politováním oznamujeme, že profesor Křen opustil nečekaně svoji rodinu a své přátele, kolegy a studenty dne 7. dubna 2020.

We regret to announce that Professor Křen passed away on April 7, 2020.

Vzhledem k současné situaci, kdy není možné se setkávat a náležitě tak uctít jeho památku, Vám nabízíme možnost zanechat vzpomínku na profesora Křena na těchto kondolenčních webových stránkách.

Due to the current situation where it is not possible to meet and properly honor his memory, we offer you the opportunity to leave a memory of Professor Křen on this condolence website

Pole pro zanechání vzkazu naleznete níže na této stránce a Váš příspěvek se zobrazí během několika hodin.

You can post your message below on this page and it will appear within a few hours.

Váš Institut mezinárodních studií

Your Institute of International Studies

Poděkování
Ani nevíte, jak moc se cítím privilegován tím, že jsem na IMS ještě stihl Vás a Vaše přednášky. Každá z nich byla vedena bravurně a s noblesou Vám typickou. Ze všech těch přednášek ale nejvíc děkuji za tu poslední, kdy jste si s námi povídal o Vašich zážitcích a o Vašem pohledu na události 20. století. V paměti mi utkvěla zejména Vaše vzpomínka na to, jak u domu Vaší rodiny ještě ve 30. letech zazvonil tulák, který Vás prosil o kousek chleba. Od Vašeho otce se mu však místo pouhého chleba dostalo kousek husy od oběda. Tuto laskavost jste po svém otci měl i Vy. Děkuji Vám za ni a za vše, co jste pro vědu a historii udělal!

Tomáš Kacerovský

Vynikal jste!
Co říct o člověku, jenž měl velký rozhled, schopnost komparativního uvažování a od jisté životní fáze se rozhodl prostě nepodléhat automaticky pohledům, přístupům a názorům, které v konkrétní chvíli dominovaly? O někom, kdo v době nového glajchšaltování myšlení a názorů, tedy v 90. letech, z něhož se vzpamatováváme dodnes, byl schopen nahlížet věci z jiných perspektiv a nebyl tak jen další součástkou stroje, který produkoval odstíny stejných barev, opět modrých, opět na košilích, tehdy hlavně se zlatou či žlutou kravatou? Tedy někým, kdo uměl být sólista v často až příliš unifikovaném mladě-konzervativním souboru FSV té nové doby budování, pochodů i po/skoků vpřed či kádrování. Jenom to, že být originálem v době kopií je vždy výkon hodný obdivu. Jan Křen pro mě v té době, v níž jsem navštěvoval jeho přednášky, takovým originálem byl. Tak jsem ho znal a tak na něj vzpomínám!

Radek Buben

Poděkování
Vážený pane profesore, děkuji Vám, že jste nás, studenty IMS, naučil nahlížet na historii a svět způsobem, kdy jsme schopni uvědomit si a respektovat často rozdílný pohled druhých. Tento způsob myšlení je jedna z nejcennějších věcí, které jsem si odnesl z naší univerzity a IMS. Pevně věřím, že Váš odkaz nezanikne nejen na IMS, ale ani ve společnosti.

Ondřej Blažek

Rozloučení
Měl jsem to štěstí, že mě pan profesor Křen učil a budu na tu dobu vždy vzpomínat. IMS bohužel tímto přichází o jeden ze svých pilířů. Navždy sbohem.

Jan Svoboda

Poslední sbohem
Vážený pane profesore, mnohokrát jsme spolu hovořili, nikdy jsem Vám ale neřekl, jakým způsobem jste ovlivnil směřování mého života. Již na střední škole jsem se díky Vašim knihám nadchl pro česko-německé dějiny a směřoval proto na Institut mezinárodních studií. Zde jsem ve Vás zažil laskavého a inspirativního učitele a později na katedře německých a rakouských studií milého a chápavého kolegu. Je pro mne velká čest, že jsem se s Vámi střetával a že mohu vést Institut mezinárodních studií, který jste založil. Často si vzpomenu na větu, kterou jste vyslovil na jedné z úvodních přednášek - "nikdy si v životě nemyslete, že jste něco víc než ostatní". Až po letech jsem docenil hloubku tohoto sdělení. Děkuji Vám, pane profesore, za vše a nikdy na Vás nezapomenu!

Tomáš Nigrin

Přidat vzpomínku