Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.
* 22. 8. 1930 † 7. 4. 2020

S politováním oznamujeme, že profesor Křen opustil nečekaně svoji rodinu a své přátele, kolegy a studenty dne 7. dubna 2020.

We regret to announce that Professor Křen passed away on April 7, 2020.

Vzhledem k současné situaci, kdy není možné se setkávat a náležitě tak uctít jeho památku, Vám nabízíme možnost zanechat vzpomínku na profesora Křena na těchto kondolenčních webových stránkách.

Due to the current situation where it is not possible to meet and properly honor his memory, we offer you the opportunity to leave a memory of Professor Křen on this condolence website

Pole pro zanechání vzkazu naleznete níže na této stránce a Váš příspěvek se zobrazí během několika hodin.

You can post your message below on this page and it will appear within a few hours.

Váš Institut mezinárodních studií

Your Institute of International Studies

Poslední sbohem
Vážený pane profesore, mnohokrát jsme spolu hovořili, nikdy jsem Vám ale neřekl, jakým způsobem jste ovlivnil směřování mého života. Již na střední škole jsem se díky Vašim knihám nadchl pro česko-německé dějiny a směřoval proto na Institut mezinárodních studií. Zde jsem ve Vás zažil laskavého a inspirativního učitele a později na katedře německých a rakouských studií milého a chápavého kolegu. Je pro mne velká čest, že jsem se s Vámi střetával a že mohu vést Institut mezinárodních studií, který jste založil. Často si vzpomenu na větu, kterou jste vyslovil na jedné z úvodních přednášek - "nikdy si v životě nemyslete, že jste něco víc než ostatní". Až po letech jsem docenil hloubku tohoto sdělení. Děkuji Vám, pane profesore, za vše a nikdy na Vás nezapomenu!

Tomáš Nigrin

Přidat vzpomínku